GO DIGITAL

NOVO ZAVEDANJE, MISELNOST IN KOMUNIKACIJA; Ljudje in Procesi


#1: VPLIV DIGITALNEGA SVETA NA POSLOVANJE

Množična uporaba digitalnih aplikacij na mobilnih napravah ponuja podjetjem številne možnosti za razvoj novih produktov. Evolucija Interneta stvari (IoT) prinaša ne le nove poslovne priložnosti ampak tudi novo uporabno vrednost. Posledično v podjetjih razvija operativno odličnost in enostavnost poslovanja. Dostop do masovnih podatkov ustvarja povsem nova izhodišča. 

Program je namenjen osveščanju zaposlenih o prednostih Industrije 4.0, osnovnih značilnostih poslovanja v digitalni dobi in strateški vlogi digitalizacije, temelji na informacijah in primerih dobr prakse.


#2: SPREMEMBA NAKUPA V POTOVANJE; DESIGN THINKING 

Izobraževalne delavnice z metodo DESIGN THINKINGA so interni izobraževalni projekt, ki podjetjem pomaga v pridobivanju specifičnih znanj, zavednj, spretnosti in kompetenc, ki zaposlenim omogočajo razumeti spremembo nakupnega vedenja in nove potrebe sodobnega potrošnika. Spremembe nakupnega vedenja, iskanje informacij, ki jih potrošnik išče pred nakupom, spremenjene navade in digitalne potrebe kupca so vsebine, ki se še kako dotikajo tradicionalnega načina poslovanja. Z metodo DT podjetje razvija podporno inovativno okolje kot vrednoto, ki vključuje vse zaposlene, saj jih dodatno motivira in spodbuja v kreativnem mišljenju in kolaboraciji.  

Program je namenjen podjetjem v začetni fazi digitalne transformacije v fazi, ko še ni izdelan digitalni poslovni model. 


#3: SOCIALNE MREŽE; MARKETING 4.0 

Povezanost z uporabniki preko socialnih mrež je danes del vsake uspešne marketinške strategije. Vedeti kaj deluje na socialnih mrežah je ključnega pomena za uspeh. Smo v dobi, ko je za optimalen učinek potrebno povezovati tradicionalno z digitalnim, offline in online, odvisno od produkta in konteksta za priklic max ciljne publike.  Izbor marketinških potez ni naključje ampak temeljito preučen potrošnik, uporabnik socialne mreže ter poznavanje pravil oglaševanja na izbranem omrežju; Facebook 2.38 mrd, Instagram 1 mrd,  Linkedin 590 mio, Twitter 326 mio uporabnikov.

V programu razjasnimo teorijo in preučimo primere dobre in slabe prakse oglaševanja na najpopularnejših socialnih omrežjih.  


#4: DIGITAL ROADMAP

Zemljevid digitalne preobrazbe se nanaša na ljudi, procese, tehnologoije in vsebine. 

Kakšna je vloga poslovnih partnerjev pri doseganju vizije, katere so vrednote podjetja, kakšna je kultura, stopnja personifikacije v pred in po nakupnem procesu, na kakšen način so v poslanstvo podjetja vključeni zaposleni. Pri izboljšavah procesov nas zanima kakšna je max organizacijska učinkovitost, na kakšen način jo spremljamo in merimo ter v čem so priložnosti za nov digitalni model v službi max produktivnosti. Integracija informacijske infrastrukture bo podjetju omogočila osnovo za oblikovanje silosa podatkov, le ti služijo analitiki in rasti ter so v podporo managementu, ki ustvarja unikatno dodano vrednost v medoddelčnih povezavah znotraj podjetja in navzven. 

Program je osnova za oblikovanje digitalne strategije saj ponuja osnovna orodja in pogoje za vzpostavitev trajnostnega modela poslovanja. 

image7