"Culture eats strategy for breakfast." P. Drucker

image8

VREDNOTE

Hitrorastoča  podjetja se srečujejo s turbulentnim okoljem, ki zahteva prilagodljivost, odzivnost in razvojno naravnanost, skrbne odnose, učinkovito komunikacijo in smiselno delovanje. Za učinkovito vodenje potrebuje vodstvo niz ciljno usmerjenih aktivnosti, ki zaposlene podpirajo v svojih prizadevanjih. Želimo si izboljšav, cenimo dialog, spoštujemo drug drugega in smo enkratna in neponovljiva zgodba. Pri oblikovanju izobraževalnih programov in delavnic ustvarimo smiselno povezavo med VREDNOTAMI ZAPOSLENIH in nastajajočo KULTURO PODJETJA.

image9

KULTURA

Prepoznavanje sistema vrednot večine zaposlenih je namenjeno vzpostavitvi močne in zanesljive Kulture podjetja. Le ta deluje v vseh okoljih in situacijah, še posebej pa v času hitrih sprememb, digitalizacije in uvajanja novih poslovnih modelov. 

Projekt je zastavljen dolgoročno in temelji na vzpostavitvi skupnosti, ki je medsebojno združena zaradi doseganja enakega cilja, poslanstva podjetja in organizacije. V projekt so vključeni vsi zaposleni, vsak s svojim edinstvenim deležem. 

Projekt obsega 20 delavnic, ki se izvedejo znotraj enega leta s ciljem vzpostavitve enotnega referenčnega okvirja, ki zaposlenim daje moralno podporo pri udeležbi in zavedanju odgovornosti in participacije.