Učinkovita Komunikacija in Storytelling

image3

Oblikovanje sporočila je spretnost, katere se lahko naučimo. Od velikih govorcev vemo, da so zgodbe najbolj učinkovit način sporočanja. Izvedeli boste tudi, kakšne so male skrivnosti TED Talk govorcev in kateri načini komuniciranja v poslovnem svetu niso produktivni in zaželeni. 

Delavnica za izboljšave 

sestankov in prezentacij

Motivacija / Zadovoljstvo pri delu

image4

Kazalci zadovoljstva zaposlenih, so po najnovejših raziskavah avtonomija pri delu, povezanost s sodelavci in biti v teku, na tekočem z dogajanjem v podjetju in širše. Kaj je čustvena inteligenca in kako vpliva na kakovost mojega dela?

Program za razvoj miselnosti 

in zavzetosti zaposlenih

Self Management & Čustvena inteligenca

image5

Izobraževalni programi in delavnice so usmerjeni v razvoj mišljenja, ki pomaga samoorganiziranju, načrtovanju, delegiranju in ustvarjalnemu mišljenju, ki pomaga reševati vsakodnevne probleme. Vrednotenje, kot orodje ocenjevanja lastne uspešnosti je učinkovita spretnost za napredek tako v osebnem, kot poslovnem življenju.

Delavnica za posameznike, 

s.p.-je in start-upe

Model internega komuniciranja v Javni upravi

image6

Delavnice so namenjene izboljšanju učinkovitega internega sporazumevanja v javni upravi, prenosu ključnih informacij in znanj na sodelavce ter prepoznavanju in jasnemu izražanju pri opredelitvi pričakovanj sodelavcev. Učinkovita integracija modela doprinese k boljšim odnosom in produktivnosti.  

Delavnica za  operativno Javno upravo

Digitalno komuniciranje in Design Thinking

image7

V digitalnem svetu so nove delovne in komunikacijske navade, pristop je projekten, komunikacija razpršena. 

Design thinking nam pomaga pri sporazumevanju znotraj podjetja kot tudi pri sporazumevanju z uporabniki in kupci. 

Delavnica za gospodarske družbe 

in podjetja