PRODAJNA AKADEMIJA

Program razvija osnovna teoretična znanja o načinu razmišljanja v prodaji, pomenu komunikacije s stranko in o fazah in elementih prodajnega procesa. Srž pozornosti je namenjena sodobnemu kupcu in njegovim potrebam. Vrzel, ki jo zapolnjujemo z največjo vnemo predstavlja pojem uporabniške izkušnje. 

VZORNIKI

Del zgodbe o uspehu Prodajne Akademije so uspešni podjetniki, managerji in tisti samozaposleni organizirani posamezniki, ki spreminjajo lokalno podjetniško okolje. V sodelovanju z Maticem Vizjakom, mladim inovativnim podjetnikom v program vnesemo svežino, ustvarjalnost in pogum ter prvovrsten knowhow trženja in učinkovite prodaje iz prakse. Večkrat se nam pridružijo tudi bivši udeleženci programa, ki so s pridobljenimi znanji že naredili nove poslovne korake. 

Več o Maticu